CITROEN CASCO
Citroen CASCO+
 
BIZTONSÁG MINDENEK FELETT
 
Azzal, hogy a CITOEN márkát választotta, Ön a minőség, a biztonság és az egyedi stílus mellett tette le a voksát.
Ha egy Citroen mellett dönt, most már nemcsak igényeinek és álmainak megfelelő autót vásárolhat és vezethet a mindennapokban, hanem autójára szabott biztosítási csomagot is köthet.
 
A Citroen Casco+ biztosítást az Ön és autója teljeskörű védelmére alkottuk meg.
Citroen gépjárműve érték! Kár esetén vállaljuk autója gyári technológiával történő javítását.
 
Most egy olyan, testre szabott, teljes körű szolgáltatást nyújtó és kedvezményes díjú biztosítást kínálunk, melyet a hazai piac egyik legnagyobb pénzügyi szolgáltatója, az Allianz Hungária Zrt. biztosít.
 
MIRE TERJED KI A CITROEN CASCO+?
 • Töréskárra (rongálás, részleges töréskárra, törési totálkárra, üvegtörésre),
 • lopáskárra (teljes és részleges lopáskárra, lopáskísérletből eredő rongálásra, egyes lopáskár megelőzési költségekre és rabláskárra),
 • elemi károkra (pl. jégverés, viharkárok).
MILYEN EXTRÁKAT KÍNÁL A CITROEN CASCO+?
 • Tudjuk, hogy a mobilitás fontos az Ön számára, ezért casco-kar esetén csereautót biztosítunk a javítás idejére, de legfeljebb 4 napra (bruttó 9000 Ft/nap összeghatárig), hogy Ön kényelmesen folytatni tudja megszokott napi életvitelét. A részleteket keresse a feltételekben. ******
 • Citroen Casco+ csomagunk segítségével akár 50% kedvezményt adunk személygépjárművének töréskára esetén a forintos alapönrészből, ha a forintos önrész kerülne levonásra. *
 • Ha szélvédőjét cserélni szükséges biztosítási eseményből eredően, akkor gyári üveg esetén nem alkalmazunk önrészesedést az első évben. **
 • Ha forgalomba helyezéstől számított 1 éven belül ellopnák autóját, vagy egy töréskár miatt a javítás már nem lenne lehetséges (totálkár), akkor személygépjárművek esetén a szolgáltatás alapja az első 6 hónapban a jármű káridőponti új értékének a 100%-a, a második 6 hónapban pedig a 90%-a. ***
 • Avulásmentességet biztosítunk a casco-kárban először sérült karosszériaelemek cseréjének esetén akár a jármű 6 éves koráig (a kivételeket és egyéb feltételeket az Általános Szerződési Feltételekben találja).
 • Aktív kárrendezést nyújtunk! Ha Ön az autójával vétlenül szenved közúti balesetet, akkor az Allianz felméri a kárt és a GFB feltételei szerint, önrész levonása nélkül rendezi a kárt, így Önnek nem kell tartania egy hosszan elhúzódó ügyintézési procedúrától. *****
 • Nem hagyjuk veszni autóját!
Megemeltük a javíthatóság határát, így akár az autó kárkori értékének 100%-áig javítható az autó. ****
 • A Citroen Casco+ akár 300 000 Ft összeghatárig téríti az indokolt mentési, szállítási és tárolási költségeket.
 • A Citroen Call Center minden, a biztosítással kapcsolatban felmerülő kérdésére választ ad.
 
Vállaljuk, hogy a megkötött Casco biztosításának díja és a szerződésben foglalt szolgáltatások köre 5 évig nem változik, ha a szerződéskor meghatározott – a biztosítási díját befolyásoló – adatokban nem történik változás.
 
CITROEN CASCO+ BIZTOSÍTRÁSSAL EGYÜTT KÖTHETŐ KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁSOK:
 • kiegészítő élet -és utasbiztosítás,
 • poggyászbiztosítás,
 • gépjármű - felelősségbiztosítás (GFB)
TÖBB CITROEN JÁRMŰRE IS SZERETNÉ KITERJESZTENI A CITROEN CASCO+ BIZTOSÍTÁST?
Egyedi ajánlatunkért forduljon üzletkötőnkhöz!
 
KÖTHETEK-E TAXIRA CITROEN CASCÓT?
Igen, a taxi gépjárművek esetén is igénybe tudja venni ezt az egyedülálló szolgáltatást, de jellegéből adódóan speciális feltételekkel, melyekről üzletkötőinktől kaphat részletes tájékoztatást.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Citroen Casco alább részletezett feltételei az Allianz Casco ÁSZF-vel együtt értelmezendő.
* Az Allianz Casco biztosítás általános szerződési feltételeitől eltérően, ha a biztosított személygépkocsi káresemény időpontjában bármely biztosítónál A00 vagy Bonus osztályban nyilvántartott, hatályos kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással rendelkezik és a káresemény időpontjában a gépjármű az első forgalomba helyezéstől számítva 4 évnél nem idősebb, továbbá ha a jelen biztosítás alapján terítendő sérülés helyreállítását biztosított személygépkocsi márkája szerinti márkaszervíz hálózatában végzik, az Allianz Hungária Zrt. szolgáltatás nyújtásakor a biztosítási szerződésben meghatározott minimális önrészesedés 50%-t átvállalja.
** Az Allianz Casco általános biztosítási feltételek 15.2 pontja második bekezdésében foglaltaktól eltérően a biztosító a gépjármű első forgalomba helyezésétől számított egy évig önrészesedés levonása nélkül téríti meg a gépkocsi ablaküvegeiben keletkezett károkat. A biztosító az általános biztosítási feltételek 15,4 pontjában foglaltakat azzal az eltéréssel alkalmazza, hogy az utángyártott szélvédővel való helyreállítás költségét minden esetben önrészesedés levonásával téríti meg.
*** A biztosító Allianz Casco biztosítás esetén az általános szerződési feltételek 14.1 pontjában foglaltakat azzal az eltéréssel alkalmazza, hogy a szolgáltatás alapja a személygépjármű első forgalomba helyezésétől (Magyarországon, 0 kilóméteresként vásárolt) számított 180. napon belül a vásárlási számlán feltüntetett új ár, a 180-365. napban a vásárlási számlán feltüntetett új ár 90%-a.
**** Az Allianz Casco biztosítás Általános szerződési feltételeinek 14.1 pontjában meghatározott 80%-os mértékű javíthatósági értékhatárától eltérően -  a biztosított igénye esetén -  a biztosítási esemény akkor okoz érdekmúlást, ha a szerződési feltételekben foglaltak szerint számított várható szolgáltatási összeg eléri vagy meghaladja a káridőponti érték 100%-át.
***** AKTÍV kárrendezési szolgáltatás (AKTÍV kár): másik – Magyarország területén gépjármű-felelősségbiztosítási tevékenységet folytató – biztosítótársasággal kötött, érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással rendelkező károkozó által személygépjárműben okozott kár megtérítése, a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás kárszámítási szabályai szerint, önrész levonása és a casco-díjkedvezmény elvesztése nélkül, ha a károsult az Allianz Biztosítónál a károkozás időpontjában érvényes gépjármű-felelősségi és teljes körű casco biztosítással rendelkezett, és Allianz Biztosítóval megállapodást kötött a kárának casco biztosítás alapján, önrész levonása nélkül történő megtérítésére. Személyi sérüléssel járó biztosítási esemény esetén a szolgáltatás nem elérhető.
****** A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a biztosító az Allianz Casco szerződésen alapuló szolgáltatását a kockázatviselés kezdetétől számított 5 évig változatlan díjért nyújtja. A szerződő a casco-szerződés kockázatviselésének megkezdésétől számított 5 évig a Magyar Köztársaság területén, biztosítási évenként 1 alkalommal, a biztosított gépjármű kijavításának optimálisan szükséges időtartamára, de legfeljebb 4 napra, bruttó 9000 Ft/nap összeghatárig kölcsöngépjármű szolgáltatásra is jogosult, feltéve, hogy a kölcsöngépjármű igénybevétele az Allianz Casco szerződés feltételeinek megfelelő biztosítási esemény bekövetkezéséhez kapcsolódik. A szolgáltatás nem terjed ki a bérbeadással (12 hónapnál rövidebb bérleti szerződéssel) hasznosított gépjárművekre. A szolgáltatás taxiként üzemeltetett gépjárművekre kizárólag akkor terjed ki, amennyiben a taxi használati módot a biztosítási ajánlaton feltüntették.
 


Call Center: 06 1 585 8888 E-mail: info@eurorisk.hu
Minden jog fenntartva © 2013 Eurorisk
Utolsó frissítés: 2023.02.17
PoweredBy: SK Trend Kft